HVILKE BRÆNDE OG HVOR MEGET?

Masseovnen brænder bedst med lette træsorter såsom, gran, fyr, poppel og birk.

Selve optændingen, foregår således

Man fylder brandkammert med ca. 14 kg brænde. Brændet tændes og skorstensspjælet åbnes. Når der så er godt gang i brændet, åbnes askeskuffen, og brandkammerlågen lukkes, og derved er selve forbrændingen igang.

Røg og ild suges op i det sekundære brandkammer, gasserne antændes og brændes. Den varme røg løber op i toppen ovenover, og fordeles i de to røgkanaler, som løber ned i hver side. Røgen samles i bunden bagerst i ovnen og derfra ud i skorstenen. Røgtemperaturen er her nede på 170°. Ren og brugt, klar til naturen. Når brændet er brændt ud efter ca. 1½ time, lukkes skorstenens spjæl og askelågen.

Derved er varmen fanget i stenmassen, hvor den nu langsomt afgives over et døgn. Ovnen opnår max-temperatur efter 4 timer. Ovnen er børnevenlig da overfladetemperaturen efter brænding er ca. 40-50°.

Hvad er bedst at tænde op med?

Masseovnen brænder bedst med lette træsorter såsom, gran, fyr, poppel og birk. Brændet kløves i 7 x 7 x 50 og skal være godt tørt. Med en centalplacering i huset kan ovnen opvarme et velisoleret hus på 150 m², med et forbrug på ca. 12-14 m³.

Hårde træsorter kan bruges, skal dog blandes med lette eller kløves i fine stykker. Prismæssigt er gran billigere end bøg. Her er tale om forskelle, som let kan udgøre tyve procent.

Du sparer mange penge på fyring med en masseovn!
Hvis du skifter til en masseovn, vil du ofte kunne reducere din udgift til varme med op til 75%!